ISTORIJA

 

Moće - narod divova u Peruu

(priredila: Sanja Jović)

 

Arheolozi Kalifornijskog univerziteta pronašli su prošle godine u jednoj piramidi u Peruu, staroj 1 500 godina, tri zajedničke grobnice pripadnika drevnog naroda Moće. Pronađeni artefakti bili su zadivljujući - u svakoj od zajedničkih grobnica bila je i po jedna minijaturna grobnica u kojoj se nalazila bakarna statua pokojnika sa kopijama vrednih kultnih i obrednih predmeta iz zajedničke grobnice. Visoki društveni status sahranjenih ogledao se u velikoj količini zlata i srebra koji su pronađeni u grobnicama. Međutim, najinteresantnija je do sada neobjašnjiva činjenica - skeleti sahranjenih u ovim grobnicama su ogromnih dimenzija, pogotovo u poređenju sa predstavnicima drugih drevnih naroda ovog područja (Čavini, Inke, Maje). Na osnovu ovih nalaza utvrđeno je da su Moće bili narod-divovi - bili su visoki oko 2,5 m! Imperija naroda Moće, tokom perioda od 100. do 800. godine naše ere, prostirala se od Anda do Tihog okeana.

Figurina ratnika naroda Moće datira iz oko 100. g.n.e i prikazuje ratnika sa opremom (oružjem - tojagom i postavljenom pamučnom tunikom koja je služila kao oklop)