KRATKE PRIČE

Bajka o zloj princezi

Živela jednom jedna ružna i zla princeza. Niko je nije voleo, pa nije imala ni prijatelje sa kojima bi se družila. Zato je bila stalno usamljena i nesrećna. Kada bi šetala po vrtu oko dvorca, pratilo bi je samo njeno kučence, iako ga je ona stalno grdila i tukla.

Videvši kako je rđava, Dobra Vila odluči da joj pomogne da se promeni. Dok je jednog jutra princeza brala cveće i besno ga potom bacala iza sebe, ona se iznenada pojavi pred njom i tiho reče:

"Vidim, mlada princezo, da si zle volje, pa bih htela da ti pomognem. Učiniću te prelepom i veselom devojkom, ali zauzvrat obećaj da ćeš mi ispuniti tri želje", reče Dobra Vila.

"Hoću, Dobra Vilo, samo reci!", uzviknu princeza.

"Evo", nastavi Vila, "prva želja mi je da nahraniš siromaha, druga da pokloniš svoju haljinu nekoj sirotici i treća da nikada ne slažeš", reče joj Dobra Vila.

"Šta ima lakše od toga!", nasmeja se princeza i istog momenta zaboravi na sve tri želje.

Vila mahnu štapićem i princeza se preobrati u pravu lepoticu.

Trećeg dana od njihovog susreta Vila odluči da iskuša princezu - pretvori se u siromaha i pokuca princezi na vrata.

"Dobra gospo, umoran sam i gladan. Možeš li mi dati makar koju koricu hleba?", zamoli prosjak tihim glasom.

"Beži odatle, odvratna skitnico", povika princeza, "i da te više nikada nisam videla da se motaš ovuda!"

Posle nekoliko dana Vila se pretvori u sirotu devojku u pocepanoj haljini i pojavi se u princezinom vrtu.

"Lepa princezo", zapita devojka, "bi li mi poklonila neku od tvojih haljina, sigurno ih imaš mnogo?"

"Kako smeš tako nešto i da pomisliš?", izgrdi je ljutito princeza. "Bezobraznice jedna!", viknu i nahuška psa na devojku, te ona jedva pobeže.

Sledećeg dana Dobra Vila poseti princezu i reče joj:

"Čula sam da nisi nahranila siromaha, niti dala haljinu sirotoj devojci kako si mi obećala, znači zaboravila si na ono što mi duguješ?", upita je Dobra Vila.

"Ne, Dobra Vilo, sve sam učinila kako si mi rekla!", slaga princeza.

"Tako znači, ni treću želju mi nisi ispunila, jer me lažeš, nezahvalnice!", uzviknu Vila, mahnu čarobnim štapićem i pretvori princezu u drvo, a zatim nestade.

Nedugo zatim tuda prođe mladi drvoseča koji je pošao u šumu da naseče drva za zimu. Videvši veliko i lepo drvo, zastade, osmotri ga i pomisli:

"Ovo je baš onakvo kakvo tražim, veliko i jako".

Zamahnu sekirom, ali u tom pomisli:

"Šteta je poseći ovako veliko i lepo drvo. Koliko li mu je samo godina trebalo da poraste ovako lepo i snažno i krasi ovu poljanu? Potkresaću mu samo grane".

U tom se pojavi Dobra Vila i preobrati drvo u princezu, pa joj reče:

"Evo princezo, darujem ti ovog mladića za muža! Samo te njegova dobrota može promeniti!"

Princeza gorko zaplaka i obeća da više nikada neće biti zla.

Snežana Jović