BASNE

 

Žena i kokoška


 

Jedna je udovica imala kokošku od koje je svakoga dana dobijala po jedno jaje. Pomislila je da će joj kokoška nositi dva jaja dnevno, ako joj da više žita, te joj je povećala obrok.
Kokoška se udebljala i više nije mogla dati nijedno jaje.

Ako čovek želi više, često izgubi i ono što ima.

 

autor: Ezop