»Škola je mesto učenja i odrastanja. Iz nje nosimo uspomene kroz ceo život. Ako su ta iskustva negativna, naše samopoštovanje je nisko, a mi postajemo neuspešni. Ako su pozitivna, imamo šansu da napravimo dobar rezultat. Zato privatni sektor treba da razmisli kako doprinose da iz škola dobijaju OVAKAV kadar.«

Aleksandar Saša Đorđević,
Nacionalni ambasador UNICEF-a za Srbiju

Pročitajte više o programu "Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu" (pdf fajl, 302Kb)

Priručnik za roditelje Šta je danas bilo u školi? (pdf fajl, 1,6Mb)

Posteri "Ti si faca" (A4 format, gif, 40-48Kb)

     

  

Saznajte više detalja o programu Škola bez nasilja
sa web sajta UNICEF-a