UMETNOST

Rembrant
1606 - 1669

priredila: Sanja Jović


Autoportret, 1640. god.

Rembrant Harmens van Rijn bio je najveći i najpoznatiji holandski slikar i jedan od najuticajnijih umetnika u tradiciji umetnosti zapadne Evrope 17. veka. Psihološka dubina njegovih portreta i produbljena interpretacija biblijskih događaja koje je rado slikao ostale su do danas jedinstvene i neponovljive.