Muzika

Duvački instrumenti

Saksofon

Pripremila: Milena D.
 

Saksofon je dobio naziv po belgijskom graditelju Adolfu Saksu, kojei ga je konstruisao 1841, godine. Spada u grupu drvenih - duvačkih instrumenata.

Gradi se od metala i ima sličnosti sa većinom duvačkih instrumenata. Usnik mu je nalik klarinetovom, sastoji se od većeg broja klapni (malo većih nego kod flaute), a izvođačka tehnika je slična oboi. Zbog veličine svoje cevi (alt, tenor, bariton i bas) saksofoni imaju savijen vrh, kao i završni deo na kome se nalazi levkasti otvor okrenut ka gore. Postoje još i varijante sopranino i sopran, koji zbog svoje visine tona imaju kraću cev. Notacija alt saksofona (koji je najviše zastupljen) se vrši u violinskom ključu, a njegov tonski opseg je od des do f3.

Saksofon je veoma virtuozan instrument i zbog toga je našao primenu, u orkestrima i kao solo instrument u džezu. Koristi se za potrebe vojnih duvačkih orkestara. U klasičnoj muzici ga ima veoma malo. Jedino je zastupljen kod francuskih autora (Žorž Bize, Kamij Sen Sans, Klod Debisi, Iber itd.).

Primer:

Slike sa izložbe (Modest Musorgski)