MATEMATIKA

 

Geometrijska tela

priredila: Sanja Jović

 

Geometrijska tela - razni poliedri, lopte, kupe i druga, vekovima su zbunjivali matematičare kroz istoriju zbog svoje trodimenzionalnosti i kompleksnosti. Najveću skupinu geometrijskih tela čine poliedri, ali postoji samo 5 vrsta pravilnih poliedara. To su tetraedar (sa 4 strane), kocka (sa 6 strana), oktaedar (sa 8 strana), dodekaedar (sa 12 strana) i ikosaedar (sa 20 strana). Strane ovih tela najčešće su trouglovi, a mogu biti i kvadrati (kod kocke) i petougaonici (kod dodekaedra).

Razne vrste poliedara poređani po broju svojih strana

 

Pravilni poliedri

Tetraedar (4 strane)

 

Kocka (6 strana)

Oktaedar (8 strana)

 

Dodekaedar (12 strana)

Ikosaedar (20 strana)