Sport

priredila: Sanja Jović

 

Od kada postoje veslačka takmičenja?

 

a) Od 18. veka

b) Od 10. veka

c) Od pre nove ere