Priroda

 

Šta je tundra?


a) Monsunski period godine

b) Ekvatorijalna okeanska struja

c) Predeo oskudne vegetacije