Priroda

Priredila: Katarina Rolović

Šta je na slici?

a) Cevi za navodnjavanje

b) Sunđeri

c) Alge

d) Japansko voće