Priroda

 

Šta predstavljaju godovi (prstenovi) u drvetu?

a) Oštećenja drveta nastala atmosferskim uticajima

b)
Faze rasta i razvoja drveta

c) Raznoliku obojenost drvne mase