Priroda

 

Koji je najmanji kièmenjak na svetu?
a) Riba peš

b) Kolibri

c) Australijska voluharica