Priroda

(priredio: Miloš Cvetić)

 

 

Koje zivotinje su vladale Zemljom pre dominacije sisara?

 

a) ribe

b) ptice

c) dinosaurusi

d) insektiostala pitanjasledeće pitanje iz nauke