Priroda

 

Šta je kizelgur?a) Sediment fosilnih algi

b) Retka vrsta torbara u južnoj Americi

c) Sibirski lovni pas