Priroda

Šta je kizelgur?c) Sibirski lovni pas

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!