Priroda

Šta je kizelgur?b)
Retka vrsta torbara u južnoj Americi

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!