Priroda

Šta je kizelgur?a) Sediment fosilnih algi

Kizelgur ili dijatomejska zemlja predstavlja sediment koji je izgrađen od fosilnih dijatomeja, mikroskopskih algi sačinjenih od silicijuma. Sedimenti bogati dijatomejama stvaraju se u jezerskim i dubokomorskim sredinama. Osim dijatomeja, ove naslage sadrže i spikule sunđera, ostatke radiolarija, minerale glina, zrnca kvarca i drugo. Mogu biti bele, žute ili svetlosive i eksploatišu se jer su od posebnog značaja u industriji, gde se koriste kao blagi abraziv pri poliranju metala, kao materijal za filtriranje (u fabrikama šećera), za izolaciju bojlera i peći, u proizvodnji eksploziva i dr.