Priroda

Koliko zvezda ima naša galaksija?
a) 100 biliona

b) 100 hiljada

c) 100 miliona


ostala pitanjasledeće pitanje