Priroda

Šta je bonsai?c)
Gajenje minijaturnog drveća

Bonsai je japanska reč, sastavljena od reči bon (cvetni lonac) i sai (drvo). Bonsai predstavlja umetnost gajenja minijaturnog drveća i to tako da se primerci stabala sa moćnim krošnjama ili neobičnim oblicima, nastali na nepristupačnim mestima i u surovim uslovima, čuvaju i gaje u malom i izdvojenom obliku. Ovakva stabla se razvijaju kao i sva ostala u prirodi, ali se određenim postupcima obuzdava rast i programiranjem razvoja usmerava ka željenom obliku i veličini. Umetnost gajenja i oblikovanja malog drveća u posudama nastala je u Kini i Japanu pre više od 1 000 godina, a u Evropi je poznata tek nekoliko decenija.