Priroda

Šta je bonsai?a)
Vrsta japanskog voća

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!