Nauka

priredio: Miloš Cvetić

 

Svetlosna godina je jedinica za...?

a) Vreme

b) Rastojenje

c) Brzinu

d) Ubrzanjeostala pitanjasledeće pitanje iz nauke