Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Kako sija sijalica?

 

a) Gori kiseonik unutar sijalice

b) Gori tanka žica kroz koju prolazi struja

c) Svetlost nastaje usled visoke temperature unutar sijalice