Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Koja supstanca je najrasprostranjeniji rastvarač na Zemlji?

 

a) Vazduh

b) Voda

c) Benzin