Nauka

priredila: Sanja Jović

 

Šta je "pi"?

 

a) Oznaka za hemijski elemenat olovo

b) Oznaka za poluprečnik kruga

c) Matematička konstanta


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke