Nauka

priredio:Miloš Cvetić

 

Koliko 1 kubni metar ima kubnih milimetara?


a) 1.000

b) 1.000.000.

c) 1.000.000.000

d) 100.000.000