Nauka

priredila: Sanja Jović

 

Šta je kvark?

a) Mera za količinu svetlosti

b) Najmanja mera za težinu

c) Najmanja gradivna čestica atoma


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke