Nauka

priredila: Sanja Jović

 

Šta su kvanti?

 

a) Najmanje čestice materije

b) Najmanje čestice energije

c) Najmanji delovi atoma


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke