Nauka

priredila: Sanja Jović

 

Šta je hologram?
a) Trodimenzionalna slika

b) Vrsta dijagrama

c) Mera za težinu


ostala pitanjasledeće pitanje