Nauka

priredio: Miloš Cvetić

 

Kog hemijskog elementa ima najviše u vazduhu?


a) Vodonika   (H)

b) Kiseonika  (O)

c) Argona       (Ar)

d) Azota          (N)


ostala pitanjasledeće pitanje