Nauka

priredila: Sanja Jović

Šta je evolucija?

 

a) Okretanje Zemlje oko Sunca

b) Narodna pobuna

c) Teorija razvoja živog sveta na Zemlji


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke