Nauka

priredila: Sanja Jović

 

 

Šta je bakminsterfuleren?

 

a) Jedna od alotropskih modifikacija kiseonika

b) Jedan od tri osnovna pojavna oblika ugljenika

c) Radioaktivni oblik fulerena


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke