Nauka

priredila: Sanja Jović

Šta je alhemija?

a) Veština pretvaranja raznih metala u zlato

b) Oblast hemije koja se bavi metalima

c) Stvaranje materije ni iz čega


ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke