Naša planeta

priredio: Miloš Cvetić


Koje je najveće ostrvo na Zemlji?a) Nova Gvineja

b) Grenland

c) Madagaskar

d) Sumatra