Naša planeta

priredila: Sanja Jović

Šta je Mlečni put?


a) Drugi naziv za svemir

b) Naziv za našu galaksiju

c) Proces dobijanja mlečnih  proizvoda


ostala pitanjasledeće pitanje o našoj planeti