Naša planeta

priredila: Sanja Jović

 

Šta je ledeno doba?


a) Zimski period godine

b) Period u evoluciji Zemlje

c) Drugi naziv za srednji vek