Naša planeta

priredio: Miloš Cvetić

 

Koje geometrijsko telo najviše odgovara obliku Zemlje?a) Lopta

b) Sfera

c) Geoid

d) Kupa