Naša planeta

priredila: Sanja Jović

Šta je to - ciklon?


a) vrsta dragog kamena

b) vrsta jakog vetra

c) električna naprava


ostala pitanjasledeće pitanje o našoj planeti