Naša planeta

priredila: Sanja Jović

 

Šta su to kosmičke brzine?
ostala pitanjasledeće pitanje o našoj planeti