Muzika

priredila: Milena D.

 

Henri Prsl je bio…?

a) engleski kompozitor

b) irski kompozitor

c) irski pesnik

 ostala pitanja sledeće pitanje iz kulture