Muzika

priredio: Miloš Cvetić

 

Hrvatsku himnu "Lijepa naša" komponovao je:

a) Hrvat

b) Slovenac

c) Srbin

d) Italijanostala pitanjasledeće pitanje