Muzika

priredila: Milena D.

 

Šovani Batista Lili je napravio kamerni sastav, čiji je naziv bio:


a) Male violine

b) Male viole

c) Male flaute