Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Heronov obrazac služi za izračunavanje površine:


a) trapeza

b) trougla

c) kruga

d) romba