Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji od ovih brojeva je najbliži nuli?


a) 0,155

b) -0,87

c) -1/10

d) 1/12