Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Broj 13 je?


a) Prost broj

b) Složen
broj

c) Imaginaran broj

d) Iracionalan broj