Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Koja životinja, po narodnom predanju odlučuje
da li će se zima produžiti nakon polovine februara?a) Svinja

b) Zečica

c) Srna

d) Mečkaostala pitanjasledeće pitanje iz kulture