Kultura

priredila: Sanja Jović

Koji je tunel ispod mora najduži na svetu?
a) Seikan u Japanu

b) Evro tunel ispod Lamanša

c) Cisco tunel u SAD


ostala pitanja sledeće pitanje iz kulture