Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je trirema?


a) Bojni brod u staroj Grčkoj

b) Ženski ukras za kosu u 19. veku

c) Starorimsko koplje na čijem vrhu se nalazi zastava


ostala pitanja sledeće pitanje iz kulture