Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Po ugledu na koju zastavu je kreirana švajcarska zastava?a) po zastavi Crvenog krsta

b) po zastavi Vatikana

c) po zastavi Nemačke

d) po zastavi Evropske unijeostala pitanjasledeće pitanje iz kulture