Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Koje sujeverje se smatra najstarijim?


a) Crna mačka kao simbol nesreće

b) Strah od petka 13-og

c) Zečija šapa kao simbol sreće