Kultura

priredila: Sanja JoviŠ

 

Ko su Sakalibi?


a) Stari Sloveni

b) Vojna garda u starom Rimu

c) Prastanovnici Pirinejskog poluostrva


ostala pitanja sledeŠe pitanje iz kulture